• Consultanţă, pe bază de comandă din partea clientului sau cu caracter permanent în cazul clienţilor cu abonament
 • Redactare acte (contracte, decizii, regulamente etc.)
 • Redactare de proceduri interne (proceduri disciplinare, proceduri de necorespundere profesională, alte diverse proceduri şi politici necesare în relaţiile cu salariaţii)
 • Derularea tuturor procedurilor şi redactarea actelor necesare, inclusiv consultanţa de specialitate în cazul transferului de personal
 • Derularea tuturor procedurilor şi redactarea actelor necesare, inclusiv consultanţa de specialitate în cazul concedierilor, inclusiv în cazul concedierilor colective şi/sau a şomajului tehnic
 • Participare şi reprezentarea clientului în negocieri de afaceri sau cu partenerul social (negocierea contractului colectiv de muncă sau în situaţie de conflict, inclusiv stabilirea tacticilor de negociere în funcţie de punctele de interes la care se doreşte a se ajunge)
 • Reprezentare sau asistenţă în justiţie
 • Reprezentarea în cazul conflictelor de interese, stabilirea tacticilor şi strategiilor prealabile,analizarea riscurilor, în toate fazele (conciliere, mediere, arbitraj, grevă )
 • Reprezentare în faţa oricărei autorităţi, sau în faţa oricărui terţ
 • Informarea clienţilor cu privire la actele normative adoptate în general sau pe domenii de activitate, în funcţie de solicitarea clientului
 • Informarea clienţilor cu privire la conţinutul anumitor acte normative, cu impact asupra clientului respectiv, şi evidenţierea consecinţelor acelui act normativ asupra activităţii clientului
 • Interpretarea practică a textelor de lege cu incidenţă în activitatea desfăşurată declient (inclusiv prezentarea unor simulaţii de caz)
 • Diagnostic de caz (analiza unor situaţii de fapt şi stabilirea şanselor cu privire la o soluţie sau alta)
 • Consultanţă, pe bază de comandă din partea clientului sau cu caracter permanent în cazul clienţilor cu abonament
 • Redactare acte (contracte, decizii, regulamente etc.)
 • Redactare de proceduri interne (proceduri disciplinare, proceduri de necorespundere profesională, alte diverse proceduri şi politici necesare în relaţiile cu salariaţii)
 • Derularea tuturor procedurilor şi redactarea actelor necesare, inclusiv consultanţa de specialitate în cazul transferului de personal
 • Derularea tuturor procedurilor şi redactarea actelor necesare, inclusiv consultanţa de specialitate în cazul concedierilor, inclusiv în cazul concedierilor colective şi/sau a şomajului tehnic
 • Participare şi reprezentarea clientului în negocieri de afaceri sau cu partenerul social (negocierea contractului colectiv de muncă sau în situaţie de conflict, inclusiv stabilirea tacticilor de negociere în funcţie de punctele de interes la care se doreşte a se ajunge)
 • Reprezentare sau asistenţă în justiţie
 • Reprezentarea în cazul conflictelor de interese, stabilirea tacticilor şi strategiilor prealabile,analizarea riscurilor, în toate fazele (conciliere, mediere, arbitraj, grevă )
 • Reprezentare în faţa oricărei autorităţi, sau în faţa oricărui terţ
 • Informarea clienţilor cu privire la actele normative adoptate în general sau pe domenii de activitate, în funcţie de solicitarea clientului
 • Informarea clienţilor cu privire la conţinutul anumitor acte normative, cu impact asupra clientului respectiv, şi evidenţierea consecinţelor acelui act normativ asupra activităţii clientului
 • Interpretarea practică a textelor de lege cu incidenţă în activitatea desfăşurată declient (inclusiv prezentarea unor simulaţii de caz)
 • Diagnostic de caz (analiza unor situaţii de fapt şi stabilirea şanselor cu privire la o soluţie sau alta)