Maria Dobre

Partener și membru fondator al SCA Magda Volonciu și Asociații, doamna Dobre a contribuit încă de la început la formarea și dezvoltarea echipei, adăugând rigoarea și disciplina necesare construirii unei organizații cu structură solidă. Cu o experiență vastă în domeniul juridic, desfășurând activitate atât în domeniul public cât și în cel privat, doamna Dobre a dobândit de-a lungul timpului în primul rând recunoașterea ca litigator de temut. Cu o tenacitate și o implicare totală dedicate cauzei clienților, doamna Dobre a făcut pe deplin dovada nu numai a unor cunoștinţe fundamentate și vaste, dar și a unui spirit spontan, și a unei forțe reale de a-și impune punctul de vedere, întotdeauna bine argumentat și întemeiat.

Cei peste 25 de ani de experienţa in domeniul juridic, îşi pun pe deplin amprenta, doamna Dobre coordonând o echipă care reprezintă interesele unor mari companii, îndeosebi prin activitatea de reprezentare în fața instanțelor judecătorești.